Att kolla blodtrycket är extra viktigt om du har diabetes
string(3) "yes"

Att kolla blodtrycket är extra viktigt om du har diabetes

Diabetes ökar risken för högt blodtryck. De två diagnoserna är så sammankopplade att de kallas för en komorbiditet på läkarspråk eller samsjuklighet i vardagligt tal. Med andra ord, om du har diabetes finns det en stor risk att du också har högt blodtryck. Samtidigt är typ 2 diabetes en av världens vanligaste och snabbast ökande kroniska sjukdomar. Diabetes typ 2 är, precis som högt blodtryck, svår att upptäcka eftersom de sällan ger tydliga symptom i början av sjukdomsförloppet.