Förhindra stroke genom att upptäcka hjärtflimmer | Omron Sverige
string(3) "yes"

Förhindra stroke genom att upptäcka hjärtflimmer

Hälften av alla som har hjärtflimmer* har vaga eller inga symtom. Och utan symtom är det svårt att veta om vård behövs. I en ny studie från Karolinska Institutet blev 28 000 personer 75- och 76-åringar screenade, en förebyggande undersökning. Cirka 12 procent av de undersökta som inte hade symtom på hjärtflimmer visade sig ha det. Om fler personer med risk för hjärtflimmer kallades till screening eller själva tog initiativ till undersökning skulle fler upptäckas och tusentals liv kunna räddas då ett obehandlat hjärtflimmer kan leda till stroke och andra allvarliga sjukdomar.