Förhindra stroke genom att upptäcka hjärtflimmer | Omron Sverige
string(3) "yes"

Förhindra stroke genom att upptäcka hjärtflimmer

Hälften av alla som har hjärtflimmer* har vaga eller inga symtom. Och utan symtom är det svårt att veta om vård behövs. I en ny studie från Karolinska Institutet blev 28 000 personer 75- och 76-åringar screenade, en förebyggande undersökning. Cirka 12 procent av de undersökta som inte hade symtom på hjärtflimmer visade sig ha det. Om fler personer med risk för hjärtflimmer kallades till screening eller själva tog initiativ till undersökning skulle fler upptäckas och tusentals liv kunna räddas då ett obehandlat hjärtflimmer kan leda till stroke och andra allvarliga sjukdomar.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.