TENS smärtlindring utan biverkningar | Omron för ett liv utan smärta

TENS smärtlindring utan biverkningar

Smärta är en varningssignal som talar om att något är fel i kroppen. Det är viktigt att ta reda på varför man har ont och hur man kan lindra smärtan. Att ständigt ha ont i muskler och leder kan vara både mentalt och känslomässigt dränerande. Att ära smärtlindrande är ett alternativ, TENS är ett annat. Med elektriska impulser är TENS smärtlindring helt utan biverkningar.

TENS, eller transkutan elektrisk nervstimulering, använder svaga elektriska impulser genom huden för att blockera smärta och hjälpa patienten att bli smärtfri. TENS fungerar på flera typer av smärta, som tillexempel muskel- och ledsmärta samt artrossmärta. Alla kan använda TENS smärtlindring utan att oroa sig för biverkningar.

Sjukvården delar in smärta i akut respektive långvarig smärta. Om du har haft ont i mer än sex månader räknas smärtan som långvarig. Detta gäller även om den inte varit konstant utan kommit och gått under perioden. Långvarig värk som sitter i rygg eller nacke, vilket är den vanligaste orsaken till smärtan, beror ofta på förslitna leder (artros). Tillfällig smärta i nacke och axlar är oftast stela och trötta muskler på grund av dålig ergonomi vid stillasittande arbete. I båda fallen kan TENS hjälpa till att lindra smärtan.

Var femte vuxen svensk lider av långvarig smärta. I var tredje hem finns minst en person med värk som kräver behandling. Elektronisk smärtbehandling med TENS erbjuder ett läkemedelsfritt sätt att hantera smärta och på sikt bli smärtfri.

Läs alltid bruksanvisningen och Säkerhetsinformationen innan du börjar använda TENS.

 

En historisk tillbakablick över TENS

Att elektricitet användes inom läkekonsten redan 46 e.Kr. av den romerska läkaren Scibonius Largus överraskar nog många. Han använde elektriska rockor, darrockor, för att behandla bland annat huvudvärk. På 1800-talet med elektricitetens intåg blev elektricitet populärt och läkare försökte behandla alla tänkbara sjukdomar och tillstånd med elektrisk stimulering, mer eller mindre framgångsrikt.

Genombrottet för transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, kom 1965 när amerikanerna Melzack och Wall lade fram sin grindteori (gate control theory). Teorin beskriver hur aktivering av grova inåtgående nervfibrer hämmar överföringen av smärtimpulser i ryggmärgens dorsalhorn. Färre smärtimpulser leds vid stimulering vidare upp till hjärnan och patienten upplever en smärtreduktion.

Två år efter lanseringen av Melzack och Walls teori kom den första vetenskapliga studien som visade att elektrisk stimulering genom huden gav en smärtlindring i det stimulerade området.

Så här fungerar TENS

TENS fungerar genom att påverka på två sätt. Högfrekvent och lågfrekvent stimulering. Högfrekvent TENS (50-120 Hz) stimulering av de inåtgående nervfibrerna (grindteorin) och ger en omedelbar smärtlindring. Lågfrekvent TENS (2 Hz) ger mer långvarig smärtlindring då den stimulerar frisättning av kroppens eget smärtstillande medel – endorfiner. TENS har även fördelen i smärtlindring utan biverkningar, säker att använda hemma.

Vetenskapliga bevis för att TENS fungerar

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, sammanfattar i sin rapport ”Metoder för behandling av långvarig smärta” 2006 (inklusive i uppdateringen av rapporten 2010) att:

1: TENS är effektivt vid behandling av knäledssmärta jämfört med placebo.

2: Den smärtlindrande effekten av både högfrekvent och lågfrekvent TENS för långvarig ryggsmärta är på kort sikt större än den av kontrollbehandling med sham-TENS (d v s ingen stimulering).

Hur fungerar tens?

Hur fungerar TENS?

Tens är en typ av smärtlindring som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Behandlingen dämpar smärta tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte. Smärtlindringen kan räcka upp till några timmar efter avslutad behandling. TENS är smärtlindring utan biverkningar

Hur använder man TENS?

Elektronisk smärtbehandling med Omron TENS erbjuder ett läkemedelsfritt sätt att uppleva livet, helt utan smärta. Elektroder placeras på huden där du har ont som är kopplade till en TENS-apparat. Apparaten ger ut impulser och dessa impulser blockerar helt eller delvis smärtan.

Hur använder man tens?

Omron TENS hjälper dig med smärtlindring i rygg och axlar utan biverkningar

TENS-apparater från Omron behandlar smärta i muskler och leder genom elektrisk nervstimulering. TENS är enkelt uttryckt smärtlindring utan biverkningar. Även problem som stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter, stress, trötthet, artros och spänningshuvudvärk lindras med hjälp av Omron TENS. Med enkla förvalda program kan man ställa in vilken del av kroppen man vill behandla. Det är ett komplement till smärtstillande tabletter och kan hjälpa till att förebygga återkommande smärtsamma problem.

Återförsäljare av Omron TENS

Apotek Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek

apotea

Apotea.se