Andningshälsa - Hjälp när det är tungt att andas? | Omron

Ta hand om dina luftvägar

Du andas, hela tiden, oftast utan att tänka på det. Det är först när något begränsar din andning som du tänker på den. Kanske är det när du blir andfådd under ett träningspass eller när det är så kallt ute att det känns ända ner i lungorna. Slem i luftvägarna kan också störa med irriterande hostattacker. Sedan har vi de människor som drabbats av luftvägssjukdomar.

Idag lever omkring 1,3 miljoner människor i Sverige med någon form av lungsjukdom. KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och astma är de två vanligaste och klassas idag som folksjukdomar. Efter det kommer alla de som drabbas av olika luftburna allergier som hösnuva och pollenallergi. Men andningshälsa är viktigt för alla. Skydda dina lungor och luftvägar med mask när det behövs, behandla besvär och prata med din läkare när symptomen på lungsjukdom blir påtagliga.

Lungans anatomi

En vanlig dag andas en vuxen människa mellan tio och tjugo kubikmeter luft. Syre ska in och koldioxid ska ut. I stora drag kan luftvägarna och lungan delas upp i ett antal delar. Först luftstrupen som delar upp sig i två bronker, en till vardera lunga. I lungorna delar sedan bronkerna upp sig i en grenliknande struktur med allt mindre bronker tills det når lungvävnaden. Lungvävnaden består av små blåsor kallade alveoler. Det är här, längst ut i alveolerna som syre tillförs blodet och koldioxid hamnar i utandningsluften. Alveolernas sammanlagda yta för en vuxen person motsvarar ungefär en halv tennisplan.

Luftvägssjukdomar

Det finns många olika lungsjukdomar men de absolut vanligaste är KOL, astma och olika allergier.

Kronisk Obstruktiv Lunga, KOL, är en bred diagnos för sjukdomar där luftflödet genom lungorna är dåligt med ansträngd andning som tydligast symptom. Sjuka personer brukar beskriva det som att andas genom sugrör. Rökning antogs läge vara huvudorsaken till KOL men trots att rökningen minskar så ökar antalet personer som drabbas. Damm, rök, gas och genetiska orsaker kan också ligga till grund för KOL.

Astma orsakar anfall av andnöd med kvävningskänslor där personen ofta hostar och har ökad slembildning i luftvägarna. Andra symptom på astma är trötthet med nedsatt fysisk och mental prestationsförmåga. Astma orsakas av att luftvägarna drar ihop sig, svullnar, och fylls av inflammatoriska celler och slem. Det leder i sig till trånga luftvägar som gör det svårare att andas.

Allergi och rinit är andra luftvägsbesvär som drabbar många. Pollen- och pälsallergi orsakar hosta, kliande näsor och röda ögon. Rinit är ett annat vanligt besvär med rinnande näsa och nysningar. En vanlig förkylning kan orsaka slem och irriterade luftrör.

Andas in medicin

Ett effektivt sätt att ta medicin för luftvägsbesvär är att andas in den. Då kommer medicinen snabbare till det område som behöver behandling. Den vanligaste formen av luftburen medicin är inhalatorn där ett moln av partiklar andas in med hjälp av en inhalator. Ett annat sätt att inandas medicin är med en så kallad nebulisator. Det är en maskin som gör en fin dimma av ett läkemedel i vätskeform. Kroppen kan lättare ta upp vätska och vissa nebulisatorer kan anpassa tryck och storleken på vätskedropparna för att behandla olika delar av luftvägarna.

Ta hand om din andningshälsa

Andningshälsa handlar inte bara om sjukdomar, det handlar också om att ta ansvar för din hälsa och vad du utsätter din kropp för. En uppenbar sak som påverkar din andningshälsa negativt är rökning. Andra saker som också påverkar är den miljö du lever och arbetar i. Är det mycket damm? Har du ett arbete eller hobby där det förekommer kemikalier? Det finns gott om masker anpassade för olika typer av damm och kemikalier som vid till exempel slipning och målning. Många upplever obehag efter att ha vistats ute under kalla vinterdagar. Nebulisatorn kan hjälpa till att hålla luftvägarna fria från pollen och andra irriterande partiklar och underlätta din andning.

Använd din andning

Friheten i att ta ett djupt andetag är fantastiskt. Gör det nu, ta ett djupt andetag och känn hur lungorna fylls och andas sedan sakta ut. Andningsövningar kan användas för att minskad stress och hjälpa dig slappna av. Så ta hand om dina luftvägar och lev ett liv fullt av härliga djupa andetag.

Vad är en nebulisator?

En nebulisator är en apparat som förvandlar en vätska till en fin dimma, aerosol, som är lätt att andas in. Medicin anpassad för nebulisatorer kan på detta vis tas upp snabbare och effektivare av kroppen. 

Så använder du en nebulisator

Beroende på vilken nebulisatormodell du använder så är det lite olika steg. Gemensamt för alla Omrons modeller är att de är enkla och all kan lära sig använda dem. Öppna, fyll på vätskan, stäng, fäst tillbehör och starta maskinen. Andas normalt i munstycket eller i masken.

Lindra andningsbesvär med en nebulisator

Omron hjälper dig förbättra din andningshälsa

Andningsbesvär kan vara väldigt begränsande och drabbar allt för många. Allt från astma och KOL till hösnuva och slem i luftvägarna kan hindrar dig från vardagliga aktiviteter eller bara vara väldigt irriterande. Med hjälp av en nebulisator kan du förbättra din andningshälsa och inte låta dig begränsas. Vi på Omron tar din hälsa på allvar och tillverkar produkter med din andningshälsa i fokus. Pålitliga kvalitetsprodukter som används inom sjukvården och av privatpersoner i hela världen. 

Återförsäljare av Omron nebulisatorer

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek