Mäta blodtryck | Hur mäter man blodtryck | Omron Sverige

Mäta blodtrycket hemma - en billig livförsäkring

Omkring 1,9 miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck. Av dem får var tredje behandling, till exempel hjälp att ändra levnadsvanor och läkemedel som sänker blodtrycket. För att veta vilken läkemedelsdos som behövs behöver man mäta sitt blodtryck regelbundet.

Högt blodtryck (hypertoni) är den enskilt viktigaste riskfaktorn för både hjärninfarkt och hjärnblödning. Personer med högt blodtryck löper tre gånger större risk att få stroke jämfört med dem som inte har någon blodtryckshöjning. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, men hälften av alla strokefall skulle kunna undvikas om man kontrollerade blodtrycket regelbundet. Den som mäter sitt blodtryck regelbundet i hemmet och därmed upptäcker stigande blodtryck i tid hinner göra något åt saken.

Mäta blodtrycket själv hemma

En av fördelarna med hemblodtrycksmätning är att man alltid mäter blodtrycket under samma förutsättningar, i hemmets lugna miljö, och slipper stress. Det är då lättare att se en trend i hur blodtrycket rör sig, d.v.s om det är stabilt eller om det rör sig konstant uppåt. Sådana iakttagelser gör det lättare för läkaren att ställa en bra diagnos och är en viktig del i en förebyggande behandling av hypertoni.

När man mäter blodtrycket vid ett läkarbesök är det oftast också något högre än när det mäts av en distriktssköterska eller när man mäter själv hemma. Detta fenomen, ibland kallat “vitrockshypertoni”, är ett av skälen till att man allt oftare får mäta blodtrycket under en längre period istället för endast vid ett eller ett par tillfällen hos en läkare eller sköterska.

Så här mäter du blodtrycket enkelt själv hemma

Att mäta sitt blodtryck är inte svårt, men det är viktigt att man gör det på rätt sätt så att man får ett korrekt resultat. Här kan du se en kort film om hur man enkelt mäter sitt blodtryck hemma med Omrons blodtrycksmätare.

När du mäter ditt blodryck själv kan du och din läkare få en tydligare bild av hur ditt blodtryck ligger. Vill du veta om du har normalt blodtryck? Då kan du läsa mer på sidan Vad är högt blodtryck.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Omron gör det enkelt att mäta blodtrycket hemma

Det finns två huvudtyper av hemblodtrycksmätare: armmanschett och handledsmanschett. Båda sorterna är automatiska där manschetten blåser upp sig själv och mätaren visar en avläsning. Se till att manschetten passar dig! De flesta modeller har en medelstor manschett och du kan behöva beställa en större eller mindre storlek vid behov. Olika mätare har olika funktioner som till exempel information om vilken riskkategori du tillhör, beräknande av medelvärden, nedladdning av data till en annan enhet och lagring av information för flera användare. Ta reda på vilken mätare som passar just dig!

Återförsäljare av Omron blodtrycksmätare

ICA Apotek Hjartat Logotyp_

Apoteket Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek