Cookie- och datapolicy Omron - Sveriges mest använda blodtrycksmätare

Sekretess- och integritetspolicy

I den här sekretesspolicyn berörs omron-sverige.se där vi förklarar vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Företagsuppgifter
Sundmed AB

Forumvägen 14, vån 10
SE – 131 53 Nacka
Org. Nummer: 556543-3512

Sekretesspolicy för omron-sverige.se

Vår hemsida används primärt som en marknadsförings- och försäljningskanal mot nya och befintliga kunder. Beroende på om du genomför ett köp eller inte så lagras olika mängd uppgifter kring din personliga identitet.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen ifråga.
 • Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Vi samlar in information på övriga sätt
Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra produkter.

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Vi sparar både permanenta kakor och sessionskakor.

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera dock att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox

Så här används informationen som vi samlar in från kunder
Information som vi samlar in via våran bokning, offertförfrågan, formulär och tjänster används primärt till att återkoppla till nya och befintliga kunder vid support eller försäljning. Vi använder också i vissa fall informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudande, kampanjer och annonser som är mer relevanta för dig.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Omron Sverige hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av Loopia.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet för kunder
Vi jobbar hårt för att skydda Omrons Sveriges kunder och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar.

Specifika säkerhetsåtgärder:

 • Vi krypterar vår hemsida med SSL.
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@sundmed.com

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Omron Sverige/Sundmed har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@sundmed.com

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, blir medlem eller har en ny dialog (via sms, e-post, chat eller liknande) med oss förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli ännu bättre och erbjuda bästa tänkbara service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i vår butik kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra våra tjänster och erbjuda dig mer relevant information.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 2. Varför och hur använder vi informationen?
 3. Med vem delar vi informationen?
 4. När raderar vi informationen?
 5. Vilka rättigheter har du?
 6. Kontaktuppgifter
 7. Ändringar och justeringar

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om;

 • Namn
 • Demografiska uppgifter, som ex adress
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer
 • Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades
 • Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt
 • Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Omron Sverige/Sundmed AB genom att använda andra kanaler på nätet
 • Offentligt tillgänglig information

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att;

 • utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera tjänster och varor samt förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran
 • ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt
 • erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av
 • andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster
 • skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser

3. Med vem delar vi informationen?

Vi kan dela dina personuppgifter med serviceleverantörer och dotterbolag som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda denna information vidare för sina egna syften. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Omron Sverige/Sundmed AB, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig. Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan. Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver. Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter, radering eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Omrons Sveriges Kundtjänst, telefon 08-556 181 30 eller på info@sundmed.se

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Sundmeds organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.