Service och kalibrering av blodtrycksmätare Omron - Sveriges mest använda blodtrycksmätare

Kontroll av blodtrycksmätare

Omron rekommenderar att blodtrycksmätare inspekteras vart annat till vart tredje år för att säkerställa korrekt funktion och noggrannhet. Upplever du under garantitiden att mätaren visar märkliga värden så skickar du din mätare kostnadsfritt till oss, efter garantitiden tillkommer en administrativ kostnad. Det finns två alternativ för service av din blodtrycksmätare:

1: Boka en tid hos oss i Nacka Strand utanför Stockholm via telefon eller mejl. Kommer du till oss är servicen gratis.
Telefon: 020-562020 
Mejl: info@sundmed.com

2: Skicka din mätare till oss, men då tillkommer en paket- och administrativ kostnad på 445 kronor. Skicka din mätare till:

Sundmed AB
Box 1230
131 28 Nacka Strand

Glöm inte skicka med dina kontaktuppgifter; personnummer, namn, adress, telefonnummer.