Högt blodtryck | Vad är normalt blodtryck? | Omron Sverige

Högt blodtryck

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar ökar om du har högt blodtryck.

De allra flesta människor vet inte om att de har för högt blodtryck eftersom det ofta inte ger några symtom. Det är därför viktigt att regelbundet låta kontrollera sitt blodtryck.

Symtomen på högt blodtryck är vanligtvis lindriga och det är inte förrän man verkligen har fått det höga blodtrycket konstaterat och lyckats sänka det som man kan sätta fingret på varför man varit så trött eller lidit av huvudvärk.

Det är först vid riktigt högt blodtryck som man kan få tydligare symtom, till exempel kraftig trötthet, illamående svår huvudvärk och andnöd. Tillståndet kallas malign hypertoni och är ett livshotande tillstånd som är mycket ovanligt.

Blodtrycket varierar

Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när man är fysiskt aktiv och musklerna behöver mer blod, eller i stressituationer då hjärtat pumpar hastigare. Blodtrycket är lägre när man slappnar av och vilar och i regel lägst på natten när man sover. Blodtrycket kan dessutom variera med årstiden. På sommaren och i varma klimat är det lägre.

Vad är normalt blodtryck?

Normalt blodtryck för en man

Ett normalt blodtryck för en man ligger mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck på 80-85 mmHg. Ett blodtryck mellan 130-140/85-89 mmHg anses vara ”förhöjt normaltryck” och bör övervakas Se tabell över blodtryck nedan. Ett första steg för att behandla ett förhöjt blodtryck hos en man är ofta livsstilsförändringar som kost och motion. Är blodtrycket för högt behandlas det medicinskt.

Normalt blodtryck för en kvinna

Ett normalt blodtryck för en kvinna är mellan 120-130 mmHg i övertryck och 80-85 mmHg i undertryck. Tabell för blodtryck skiljer sig inte mellan könen. Så precis som för män anses 130-140/85-89 mmHg hos en kvinna vara ett ”förhöjt normaltryck” och över 140/90 mmHg klassas som hypertoni. Kost- och livsstilsförändringar har ofta mycket positiva effekter på ett förhöjt blodtryck hos kvinnor som män.

Normalt blodtryck för en pensionär

Personer över 50 år har ofta ett högre blodtryck än yngre på grund av att kärlen blir stela med åldern. Ett normalt blodtryck för en äldre person över 65 år definieras som ett tryck mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck mellan 80-85 mmHg. Det vill säga samma som för yngre. Den stora skillnaden mot yngre är när medicinsk behandlingen sätts in och vilket blodtryck som är målet med behandlingen.

Tabell över normalt blodtrycktabell normalt blodtryck

Blodtrycksvärden i mmHg för vuxen man som kvinna, 18 år eller äldre, enligt WHO.

Högt blodtryck uppstår när hjärtat får det svårt att pumpa runt blodet i kroppen. Ett blodtryck över 140/90 mmHg klassas som högt blodtryck eller hypertoni. Att gå runt med ett högt blodtryck är farligt och kan orsaka stroke, hjärtinfarkt och påskynda demens.

Hypertoni är det medicinska namnet på högt blodtryck.

Nej. Detta är en 40-50 år gammal tumregel som inte längre används. Alla individer bör ha ett blodtryck mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck mellan 80-85 mmHg oavsett ålder eller kön.

Det absolut vanligaste är att inte ha några symtom alls. Vid ett kraftigt förhöjt blodtryck kan du få symtom som trötthet, illamående och svår huvudvärk. Att mäta blodtrycket är det bästa sättet att veta.

Ja, en liten skillnad är helt normalt. Mät trycket på båda armarna och välj sedan att bara mäta på den arm som har högst tryck. Är skillnaden mer än 10 mmHg när du mätt 3 gånger i rad och räknat ut medelvärdet så bör du kontakta vårdcentralen.

Bakgrund

Hur mäter man blodtrycket?

Omkring 1,8 miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck. Av dem får var tredje behandling, till exempel hjälp att ändra levnadsvanor och läkemedel som sänker blodtrycket. För att veta vilken läkemedelsdos som behövs behöver man mäta sitt blodtryck regelbundet.

Omron hjälper dig hålla koll på blodtrycket

Tack vare vår prisvärda digitala teknik har du nu tillgång till samma blodtrycksmätare med hög precision som läkare använder. Faktum är att dina resultat kan hjälpa en läkare att ställa diagnosen då du, till skillnad från dem, kan göra upprepade mätningar hemma under en lång period. Forskning visar till och med att människor som mäter sitt eget blodtryck är mer benägna att få sin hypertoni under kontroll. Och din läkare kan justera din medicin beroende på de uppgifter du tillhandahåller så att de alltid är anpassade för dina nuvarande behov.

Återförsäljare av Omron blodtrycksmätare

ICA-Apotek-Hjartat-Logotyp_-orksbq69afkxbqn1no1tonmw6kv2eextj1ed5vb7y8 (1)

Apoteket Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek