Högt blodtryck | Vad är normalt blodtryck? | Omron Sverige

Vad är högt blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas runt i kroppen av hjärtat. Högt blodtryck är när trycket i blodkärlen blir för högt, vilket försvårar hjärtats arbete. Det kan orsaka allvarliga sjukdomar om det inte behandlas. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt ökar om du har högt blodtryck.

Hälften av alla med högt blodtryck vet inte om det eftersom högt blodtryck inte alltid har tydliga symtom. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera blodtrycket. Det kan vara omständligt att mäta på företagshälsan eller på vårdcentralen. Att mäta hemma är ett smidigt sätt och med dagens blodtrycksmätare är det enkelt och du får pålitliga mätningar.

Lindriga symtom, lätta att missa

Symtomen för högt blodtryck är vanligtvis lindriga och lätta att missa. Det är först vid ett mycket högt blodtryck som symtomen blir tydliga. För många är det först efter behandling som de kan sätta fingret på att tröttheten eller huvudvärken berodde på blodtrycket. Trots de lindriga symtomen är det farligt att ha ett förhöjt blodtryck.

Om du får tydliga symtom som till exempel kraftig trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd måste du söka vård omgående. Tillståndet kallas malign hypertoni och är ett livshotande tillstånd, men som tur är är det mycket ovanligt.

Vad är normalt blodtryck?

När vi pratar om blodtryck eller när du googlar stöter du på olika uttryck och tekniska termer som kan vara svåra att förstå. Millimeter-kvicksilver, mmHg, övertryck, diastoliskt tryck. Läs vår artikel om alla termer och hur du tolkar en blodtrycksmätning som säger 130 över 80.

Normalt blodtryck för en man

Ett normalt blodtryck för en man ligger mellan 120-130 mmHg i övertryck och ett undertryck på 80-85 mmHg. Ett blodtryck mellan 130-140 över 85-89 mmHg anses vara ”förhöjt normaltryck” och bör övervakas. Se tabell över blodtryck nedan. Ett första steg för att behandla ett förhöjt blodtryck hos en man är ofta livsstilsförändringar som kost och motion. Är blodtrycket för högt behandlas det medicinskt.

Normalt blodtryck för en kvinna

Ett normalt blodtryck för en kvinna är mellan 120-130 mmHg i systoliskt tryck och 80-85 mmHg i diastoliskt tryck. Tabellen för blodtryck skiljer sig inte mellan könen. Så precis som för män anses 130-140 över 85-89 mmHg hos en kvinna vara ett ”förhöjt normaltryck” och ett tryck över 140/90 mmHg klassas som hypertoni. Kost- och livsstilsförändringar har ofta mycket positiva effekter på ett förhöjt blodtryck hos kvinnor och män.

Normalt och högt blodtryck för en pensionär

Personer över 50 år har ofta ett högre blodtryck än yngre på grund av att kärlen blir stela med åldern. Ett normalt blodtryck för en äldre person över 65 år definieras som ett tryck mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck mellan 80-85 mmHg. Det vill säga samma som för yngre. Den stora skillnaden mot yngre när medicinsk behandlingen sätts in för en pensionär är vilket blodtryck som är målet med behandlingen.

Tabell över normalt och högt blodtryck

Systoliskt

Diastoliskt

OptimaIt

under 120

och under 80

Normalt

120-130

och 80-85

Normalt/högt

130-139

eller 85-89 

Hypertoni

- 1:a stadiet

140-159

eller 90-99 

- 2:a stadiet

160-179

eller 100-109 

- 3:e stadiet

över 180

eller över 110

Blodtrycksvärden i mmHg för vuxen man som kvinna, 18 år eller äldre, enligt WHO.

Blodtrycket varierar hela tiden

Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när du är fysiskt aktiv och musklerna behöver mer blod, eller i stressade situationer då hjärtat pumpar snabbare. Blodtrycket är lägre när du slappnar av och vilar och är i regel som lägst på natten när du sover. Blodtrycket kan dessutom variera med årstiden. På sommaren och i varma klimat är det lägre.

Vårdcentralen kan missa eller missta ett högt blodtryck

Att gå till vårdcentralen påverkar människor olika. En del blir stressade medan andra blir lugna. Orsakerna till detta är väldigt personliga men det blir en utmaning vid just blodtrycksmätning. De som är stressade kan få ett tillfälligt förhöjt blodtryck. På läkarspråk kallas detta Vitrockshypertoni. Motsatt kan personer med ett högt blodtryck, men som blir lugna på vårdcentralen, få ett för lågt värde. Det kallas Maskerad hypertoni. Bästa mätvärdet får du hemma, i lugn och ro under kontrollerade former. Kan du sedan mäta flera gånger under en tid, kanske en vecka eller två blir mätningen ännu bättre.

Bakgrund

Hur mäter man blodtrycket?

Omkring 1,8 miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck. Av dem får var tredje behandling, till exempel hjälp att ändra levnadsvanor och läkemedel som sänker blodtrycket. För att veta vilken läkemedelsdos som behövs behöver man mäta sitt blodtryck regelbundet.

Återförsäljare av Omron blodtrycksmätare

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek

apotea

Apotea.se

mat sänka blodtrycket

6 sätt mat kan sänka blodtrycket

Det finns huskurer för alla tänkbara sjukdomar och åkommor. Tips om vad du ska äta och dricka mot olika krämpor. Många lovar runt men håller tunt och med internet har antalet kurer bara ökat. Det finns såklart också huskurer med mat som sägs sänka blodtrycket. Tyvärr är många huskurer inte alltid så effektiva som de säger sig vara.

Frågor och svar om blodtryck

Högt blodtryck uppstår när hjärtat får det svårt att pumpa runt blodet i kroppen. Ett blodtryck över 140/90 mmHg klassas som högt blodtryck eller hypertoni. Att gå runt med ett högt blodtryck är farligt och kan orsaka stroke, hjärtinfarkt och påskynda demens.

Hypertoni är det medicinska namnet på högt blodtryck.

Nej. Detta är en 40-50 år gammal tumregel som inte längre används. Alla individer bör ha ett blodtryck mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck mellan 80-85 mmHg oavsett ålder eller kön.

Det absolut vanligaste är att inte ha några symtom alls. Vid ett kraftigt förhöjt blodtryck kan du få symtom som trötthet, illamående och svår huvudvärk. Att mäta blodtrycket är det bästa sättet att veta.

Ja, en liten skillnad är helt normalt. Mät trycket på båda armarna och välj sedan att bara mäta på den arm som har högst tryck. Är skillnaden mer än 10 mmHg när du mätt 3 gånger i rad och räknat ut medelvärdet så bör du kontakta vårdcentralen.

Omron hjälper dig hålla koll på blodtrycket

Tack vare vår prisvärda digitala teknik har du nu tillgång till samma blodtrycksmätare med hög precision som läkare använder. Faktum är att dina resultat kan hjälpa en läkare att ställa diagnosen då du, till skillnad från dem, kan göra upprepade mätningar hemma under en lång period. Forskning visar till och med att människor som mäter sitt eget blodtryck är mer benägna att få sin hypertoni under kontroll. Och din läkare kan justera din medicin beroende på de uppgifter du tillhandahåller så att de alltid är anpassade för dina nuvarande behov.