Maskerad hypertoni, en dold sjukdom | Omron, för ett hälsosammare liv
string(3) "yes"

Maskerad hypertoni, en dold sjukdom

Högt blodtryck räknas som en folksjukdom i Sverige. Uppskattningsvis har runt 20 procent av alla svenskar högt blodtryck och i åldrarna 65 till 85 år har nästan hälften högt blodtryck. Men många drabbade har inga symtom och vet inte att de är drabbade, de kan till exempel ha maskerad hypertoni.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.