Febermätning med örontermometer- Omron för ett liv i hälsa

Så mäter du feber med en örontermometer

En infraröd örontermometer mäter snabbt och säkert kroppstemperaturen eller feber. Men det är viktigt att göra rätt för att få en korrekt mätning. Eftersom öronkanalen inte är rak kan det hända att det blir fel vinkel på termometern och att IR-strålen mäter på öronkanalen istället för trumhinna, vilket ger en missvisande mätning.

Börja med att sätta på ett nytt linsskydd på linsen

1. Vrid försiktigt av ett eventuellt gammalt linsskydd. Ikonen för linsskydd börjar blinka.

2. Placera ett nytt linsskydd på anslutningsringen.
Obs: Den räfflade sidan på linsskyddet ska vara uppåt.

placering av linsskydd/mäthylsa gentle temp

3. För in linsen i linsskyddet tills att anslutningsringen klickar till.
Obs: När linsskyddet inte har satts på ordentligt, blinkar linsskyddssymbolen på displayen och det går inte att mäta.lins gentle temp 

Mäta feber med Omron örontermometer

1. Starta termometern genom att trycka på PÅ/MINNE-knappen. Termometern piper två gånger när den startat och är klar för mätning.

2. För in linsen i örat så långt det går utan att det känns obekvämt. Dra försiktigt örat bakåt för att räta ut öronkanalen och håll termometern så att linsen sitter tätt mot öronöppningen. Rikta försiktigt spetsen på örontermometern mot näsan utan att ta i.

3. Tryck på START-knappen. Mätningen är klar på 1 sekund, en lång pipsignal berättar att mätningen är klar.
Obs: Är mätresultatet högre än 37,5 °C avger termometern en lång och tre korta signaler.

4. Ta bort termometern från örat och läs av mätvärdet.

5. Efter 5 sekunder är termometern redo för en ny mätning. Vänta tills örat-symbolen slutat blinka.

6. För att stänga av termometern, håll in PÅ/MINNE-knappen tills ”OFF”(AV) visas på displayen. Annars stänger den av sig själv efter 1 minut.
Obs: Trots att termometern är avstängd så är displayen är alltid på och kommer visa rumstemperaturen.

Dra försiktigt örat bakåt när du mäter. Mätningen är klar på 1 sekund.

Trots att termometern är avstängd så är displayen alltid på och visar rumstemperaturen.

Efter varje mätning behöver örontermometern vila i 5 sekunder innan den är klar för nästa mätning. Under väntetiden på fem sekunder blinkar ”örat”-symbolen.

En lägre temperatur på en mätning tyder på att du träffat örongången istället för trumhinnan. Vi rekommenderar att du mäter 3 gånger i samma öra. Om de 3 mätresultaten är olika väljer du den högsta temperaturen.

Peka spetsen på termometern försiktigt mot näsan, utan att trycka för hårt, samtidigt som du drar örat bakåt för att räta ut örongången.

Temperaturen kan variera lite från vänster till höger öra på grund av smuts eller öronvax eller på grund av naturliga variationer. Observera att linsens position under mätningen kan påverka resultatet.

Mät i båda öronen och använder det högsta mätvärdet, mät sedan i det örat resten av din feberperiod.

Din mätning sparas automatiskt i minnet. Starta örontermometern genom att trycka på START/MINNE, tryck på START/MINNE igen för att bläddra genom tidigare mätningar. Läs mer i bruksanvisningen.

Displayen är alltid på även när termometern är avstängd. När termometern är avstängd visar displayen rumstemperaturen.

Öroninfektioner orsakar ofta betydande smärta. Att dra i ytterörat kan orsaka ytterligare obehag och smärta. Det rekommenderas att en mätning utförs i det opåverkade örat eller en annan metod för febermätning, till exempel en oral-termometer.

Du har olika temperatur beroende på var i kroppen du tar temperaturen. Läs mer på vår sida om att mäta kroppstemperatur och feber.

Omron Gentle Temp 521

Omron Gentle Temp 521 är en snabb digital örontermometer som också kan mäta yt-och rumstemperaturen på endast en sekund. Displayen har bakgrundsbelysning som hjälper till vid avläsning i mörker, vilket är särskilt praktiskt för föräldrar som tar hand om små barn. Omron Gentle Temp 521 mäter  smidigt i örat, den har möjlighet att spara upp till 25 mätningar och kan även mäta yt- och rumstemperaturen.

Mäta feber på barn med örontermometer

Att mäta feber på små barn med örontermometer rekommenderas först från 1 års ålder. Mindre barn bör mätas med en rektaltermometer.

Barnet kan ligga ner eller sitta upp. Se till att barnet är bekvämt och har stöd hela tiden. Med mindre barn kan det vara enklare om det ligger ner. Stöd barnets kropp och för försiktigt in linsen i örongången, med ett nytt linsskydd, utan att trycka hårt medan du försiktigt drar örat bakåt.
Obs: Är örongången för liten för att lätt föra in linsen ska du använda en annan metod för att mäta febern.

Omron hjälper dig ta ansvar för din hälsa

Tack vare prisvärd och innovativ digital teknik har du nu tillgång till samma termometrar, blodtrycksmätare och medicinsk utrustning som läkare använder. Faktum är att dina mätningar av kroppstemperatur och feber kan hjälpa en läkare att ställa diagnosen då du, till skillnad från dem, kan göra upprepade mätningar hemma både när du är frisk och när du mår dåligt. Ta kontroll över din hälsa och börja mäta hur du mår med en pålitlig örontermometer från Omron.

Återförsäljare av febertermometrar från Omron

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek

apotea

Apotea.se