Därför kan hjärtflimmer öka risken för stroke | Omron för ett liv i hälsa

Många lider av hjärtflimmer utan att veta om det

Drygt 430 000 personer beräknas lida av hjärtflimmer i Sverige. Varav cirka 100 000 har inte upptäckt det ännu. Med ett obehandlat hjärtflimmer ökar risken för bland annat stroke. Se när överläkare Johan Engdahl och skådespelaren Christina Schollin diskuterar detta viktiga ämne i TV4 Nyhetsmorgon.

TV4 nyhetsmorgon pratar om stroke och hjärtflimmer

Ökad risk för stroke vid hjärtflimmer

Hjärtflimmer är sammankopplad med flera allvarliga sjukdomar och den allvarligaste är stroke. Det finns en risk när hjärtat slår oregelbundet att blod ”stannar kvar” i hjärtat och bildar blodklumpar. Dessa klumpar förs sedan ut i kroppen och kan fastna som blodproppar i alla tänkbara kroppsdelar. I värsta fall fastnar en blodklump i hjärnan och då får du en stroke. Uppskattningsvis avlider fem miljoner människor varje år i världen på grund av stroke och det är den näst vanligaste dödsorsaken enligt Världshälsoorganisationen WHO. Personer med hjärtflimmer har fem gånger så hög risk att drabbas av stroke.

* Den korrekta benämningen på hjärtflimmer är förmaksflimmer.

Hjärtflimmer och förmaksflimmer, vad är det egentligen?​

Förmaksflimmer, hjärtflimmer och hjärtklappning? Red ut begreppen och ta hand om ditt hjärta.

Omron M7 Intelli IT AFIB

M7 Intelli IT AFIB är en av Omrons avancerade men ändå lättanvända blodtrycksmätare för hemmabruk. Blodtrycksmätaren har enkla reglage och med Intelli Wrapmanschetten, som mäter runt hela armen (360˚), är M7 lätt att använda. Samtidigt som den mäter blodtrycket kontrollerar den om du har ojämna hjärtslag och varnar om den upptäcker indikationer på hjärtflimmer. Varningen är inte en diagnos utan en stark uppmaning till dig att undersöka din hjärthälsa närmare. Koppla samman din Omron M7 med Omrons Connect och du får möjlighet att följa din hälsa över tid och kan dela viktig information med din läkare.