Att kolla blodtryck är extra viktigt om du har diabetes
string(3) "yes"

Att kolla blodtryck är extra viktigt om du har diabetes

Diabetes ökar risken för högt blodtryck. De två diagnoserna är så sammankopplade att de kallas för en komorbiditet på läkarspråk eller samsjuklighet i vardagligt tal. Med andra ord, om du har diabetes finns det en stor risk att du också har högt blodtryck. Samtidigt är typ 2 diabetes en av världens vanligaste och snabbast ökande kroniska sjukdomar. Diabetes typ 2 är, precis som högt blodtryck, svår att upptäcka eftersom de sällan ger tydliga symptom i början av sjukdomsförloppet.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.