SBU-rapport: Mäta blodtrycket hemma är lika säkert som hos doktorn
string(3) "yes"

SBU-rapport: Mäta blodtrycket hemma är lika säkert som hos doktorn

SBU, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, kom 2010 med en rapport om blodtrycksmätning i hemmet (SBU Alert-rapport nr 2010-04). Rapporten bygger på studier av omkring 2 700 patienter där man jämfört mätning av blodtryck i hemmet respektive på mottagning.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.