Vad är pulstryck och hur påverkar det din hälsa? | Omron Sverige
string(3) "yes"

Vad är pulstryck och hur påverkar det din hälsa?

Blodtryck mäts i två värden: undertryck och övertryck. Även kallat diastoliskt och systoliskt tryck. Pulstryck är skillnaden mellan över- och undertryck. När du har ett högt pulstryck måste hjärtat arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen. Det innebär en hög belastning på ditt hjärta och det ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.