Nebulisator och saltlösning hjälper till vid luftvägsbesvär | Omron Sverige
string(3) "yes"

Nebulisator och saltlösning hjälper till vid luftvägsbesvär

Att nebulisera en vätska, det vill säga inandas en fin dimma, för att behandla luftvägsbesvär är inte bara för läkemedel. Visst används nebulisering för att behandla KOL (Kronisk Obstruktiv Lunga) och bronkiektasi (onormal utvidgning av luftrören) med läkemedel. Men en nebulisator är mångsidig och kan också användas för att nebulisera saltlösning för att behandla allergiska besvär och lindra hosta och irritation i luftvägarna.