Febermätning - Omron Sverige, för ett hälsosammare liv

Mät kroppstemperaturen med rätt termometer

Febermätning och kroppstemperatur har varit ett viktigt diagnostiskt verktyg i över 150 år. Och tänk på alla föräldrar som känt på pannor genom tiderna. Din kroppstemperatur ger läkaren vägledning om ditt hälsotillstånd och en pålitlig termometer hemma blir ett viktigt redskap i och med framväxten av nätläkare. Men den traditionella termometern i rumpan för febermätning har fått konkurrens.

Normalt klassas en kroppstemperatur över 38 grader som feber. När du får feber är det normalt att frysa och att du känner dig lite svag och yr. Sedan när febern börjar sjunka svettas du. Men för att veta hur hög febern är behöver du mäta med en termometer. Idag finns det en flera olika typer av termometrar för febermätning att välja bland. Gemensamt för alla mätmetoder är att du ska vila minst 15 minuter före mätning, helst 30 minuter. Så vilka metoder för febermätning finns det, hur fungerar de och hur pålitliga är de?

Rektaltermometer, febermätning i ändtarmen

Rektaltermometern har länge varit standardmetoden för att mäta kroppstemperaturen. Mätningarna i ändtarmen har visat sig pålitliga då förändringen i kroppstemperatur sker långsamt. Vidare har rektal mätning av kroppstemperaturen använts mycket i sjukvården och i forskning med pålitliga värden vid upprepade mätningar. Men många upplever denna typ av mätning generande och obehaglig.

Oraltermometer, mäta kroppstemperatur i munnen

Att mäta kroppstemperaturen i munnen kan kännas smidigt och praktiskt, särskilt jämfört med en rektal mätning. Tyvärr finns det mycket att tänka på vid mätning i munnen. Termometern ska placeras under tungan så långt in som möjligt, vid tungbasen. Placeras den för långt ut kan mätfelet bli en hel grad Celsius. Tänk på att munnen ska vara stängd under hela mätningen och att inte äta, dricka eller röka minst 15 minuter före mätningen.

Axillär temperatur, mäta i armhålan

Ibland mäter sjukvården kroppstemperaturen på spädbarn genom att placera en termometer i armhålan. Denna metod fungerar inte på större barn eller vuxna. Mätningen påverkas av termometerns placering, hur fuktig armhålan är, mängden underhudsfett och omgivningens temperatur vilket gör den opålitlig för febermätning av barn och vuxna i en hemmamiljö.

Febermätning i örat, trumhinnan

Att mäta temperaturen i örat kan vara praktiskt på till exempel små barn men det krävs ett bra handlag vid mätningen. Det är temperaturen på trumhinnan som ger bäst mätvärde. Om mätaren riktas fel tas temperaturen på örongången och det kan bli mätfel. Vidare är det också viktigt att linsskyddet (röret/tratten) sluter tätt mot öronöppningen för en bra febermätning. Kom ihåg att alltid mäta i båda öronen och notera det högsta värdet. Och tänk på att om örat legat mot till exempel en kudde så påverkar det temperaturen i örat, då behöver du sitta upp i 10 minuter före mätningen.

Kontaktfri IR-mätning, mäta temperaturen i pannan

En metod för att upptäcka en förhöjd kroppstemperatur som blivit populär är en IR-termometer som riktas mot pannan. Denna metod är relativt ny och är inte helt etablerad inom vården. Det finns få kliniska studier kring IR-mätning av kroppstemperaturen. Men en IR-termometern är snabb och smidig och kan användas som en snabbkoll. Om du mäter under samma förhållanden kan den ge en fingervisning om febern är på väg upp eller ner. Så som ett sätt att kontrollera om ett sovande barns kroppstemperatur är på väg upp eller ner fungerar den väldigt bra utan att störa barnet. Tänk på att rumstemperatur och andra saker som direkt solljus kan påverka förhållandena.

Att ta kroppstemperaturen på rätt sätt

Som så mycket annat i kroppen påverkas och förändras din temperatur under dagen. Till exempel höjer fysisk aktivitet kroppstemperaturen och vila sänker den. De olika mätmetoderna kan ge olika resultat vid en och samma tidpunkt. För att få ett bra värde bör du vila i 30 minuter före febermätning och mät gärna samma tid på dygnet.

En bra idé är att under en vecka när du mår bra mäta tempen på morgonen och sedan räkna ut ett medelvärde. Sedan kan du, när du känner dig hängig, se om och hur mycket din temp skiljer sig från ditt normalvärde. Skaffa dig en rutin att alltid mäta vid samma tidpunkt med samma mätmetod.

Källa: 1177  och Läkartidningen

Håll koll på tempen

Använd en av våra termometrar med hög precision för att mäta din kroppstemperatur.

Omron hjälper dig ta ansvar för din hälsa

Tack vare prisvärd och innovativ digital teknik har du nu tillgång till samma termometrar, blodtrycksmätare och medicinsk utrustning som läkare använder. Faktum är att dina mätningar av kroppstemperatur och feber kan hjälpa en läkare att ställa diagnosen då du, till skillnad från dem, kan göra upprepade mätningar hemma både när du är frisk och när du mår dåligt. Ta kontroll över din hälsa och börja mäta hur du mår med pålitliga termometrar från Omron.

Återförsäljare av febertermometrar från Omron

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat

Kronans apotek

Kronans Apotek

apotea

Apotea.se