Fysisk aktivitet och motion bra mot högt blodtryck | Omron Sverige
string(3) "yes"

Fysisk aktivitet och motion bra mot högt blodtryck

Uppskattningsvis har var femte svensk högt blodtryck. Högt blodtryck har en rad olika sammanhängande orsaker, allt från genetiska förutsättningar till levnadsvanor som kost och fysisk aktivitet. Du har stora möjligheter att påverka din egen hälsa och blodtryck genom att redan innan du får symptom se över dina levnadsvanor. Det luriga är att högt blodtryck ofta inte har tydliga symptom, så det kan vara mycket svårt att upptäcka utan att göra regelbundna blodtrycksmätningar.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.