Många fördelar med att mäta blodtrycket hemma | Omron Sverige
string(3) "yes"

Många fördelar med att mäta blodtrycket hemma

Av Sveriges befolkning beräknas 1,9 miljoner ha högt blodtryck och hälften av de drabbade vet inte om det. Högt blodtryck kan leda till flera allvarliga sjukdomar som går att förebygg om det höga blodtrycket upptäcks och behandlas i tid. Ett bra sätt att hålla koll på blodtrycket är att mäta det hemma.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.