Kan hög vilopuls öka risken för demens? | Omron-sverige.se
string(3) "yes"

Kan hög vilopuls öka risken för demens?

150 000 människor i Sverige lever idag med en demenssjukdom, cirka 10 000 är under 65 år. Genom att upptäcka demens tidigt kan den bromsas. Hög vilopuls kan vara en riskfaktor, och om det inte är en riskfaktor för demens så är det i alla fall en stark varningssignal.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.