Vårkänslor och årstider påverkar ditt blodtryck | Omron - för din hälsa
string(3) "yes"

Vårkänslor och årstider påverkar ditt blodtryck

Med våren stiger temperaturen och kalla kroppar och själar börjar tina. Men hur påverkar årstider och vårkänslor blodtrycket? Ditt blodtryck påverkas av många saker. Vissa kan du påverka, andra inte. Bland de som du inte kan påverka finns årstiderna. Men hur och hur mycket påverkas blodtrycket av årstider?

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.