Färre stroke om fler mäter blodtryck hemma | Omron Sverige för din hälsa
string(3) "yes"

Färre stroke om fler mäter blodtryck hemma

Stroke är en av de allvarligaste följdsjukdomarna av högt blodtryck. I Sverige uppskattas omkring 1,8 miljoner människor ha högt blodtryck, det motsvarar 27 procent av den vuxna befolkningen. Förebyggande åtgärder skulle minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, framför allt stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Åtgärder som att följa blodtrycket under längre tid med hjälp av hemmamätning och livsstilsförändringar.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.