9 tips till dig som lever med förmaksflimmer | Omron.se
string(3) "yes"

9 tips till dig som lever med förmaksflimmer

Det finns miljontals människor över hela världen som lever och kämpar med förmaksflimmer, även kallat hjärtflimmer eller AFIB från engelskans atrial fibrillation. Personer med förmaksflimmer får symtom som till exempel plötslig hjärtklappning eller andfåddhet. Ibland är symtomen så allvarliga att de måste söka akut läkarvård. Men mer än hälften får inga symtom alls. Om du ofta får episoder av förmaksflimmer och känner dig maktlös inför dem så vill vi hjälpa dig.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.