Sömn är viktigt för ditt blodtryck | Omron.se
string(3) "yes"

Sömn är viktigt för ditt blodtryck

Om du inte sover tillräckligt ökar risken för högt blodtryck. Det visar ny forskning från Archives of Internal Medicine. För lite sömn med dålig kvalitet kopplas samman med ökad risk för högt blodtryck. Både det systoliska övertrycket och diastoliska undertrycket ökar enligt studien.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.