Så påverkas hjärnan av högt blodtryck | Omron.se
string(3) "yes"

Så påverkas hjärnan av högt blodtryck

Ditt blodtryck och din hjärn-hälsa är tätt sammankopplade. Till exempel är försämrat minne ofta associerat med åldrande och ses som något normalt. Men i två studier av hjärnan vid University College i London såg forskarna tecken på att försämrat korttidsminne till viss del var en effekt av högt blodtryck.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.