Upptäck förmaksflimmer hemma med EKG | Omron Sverige
string(3) "yes"

Upptäck förmaksflimmer hemma med EKG

Förmaksflimmer ökar risken för stroke. Men bara hälften av alla med flimmer har tydliga symtom. Hur ska du som misstänker att du är drabbad agera? Ett bra sätt att upptäcka förmaksflimmer är att ta ett EKG. EKG mäter hjärtats aktivitet och upptäcker rytmrubbningar. Men måste du till sjukhuset för att mäta?

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.