Visceralt fett ökar risken för högt blodtryck | Omron för din hälsa
string(3) "yes"

Visceralt fett ökar risken för högt blodtryck

Övervikt är idag en av de främsta orsakerna till ohälsa i Sverige. En studie från folkhälsomyndigheten visar att andelen vuxna personer med övervikt fördubblats sedan 80-talet. Uppskattningsvis är varannan vuxen svensk överviktig eller har ohälsosam fetma. Att vara överviktig ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel högt blodtryck. Med högt blodtryck ökar risken för bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.