Högt blodtryck vid graviditeten ökar risken för högt blodtryck senare i livet
string(3) "yes"

Högt blodtryck under graviditeten ökar risken för högt blodtryck senare i livet

Att graviditet innebär stora påfrestningar på kroppen är ingen nyhet. Men att det är påfrestande för hjärta och blodkärl tänker inte alla på. Under en graviditet ökar blodmängden med en liter och hjärtat pumpar ut upp till 40 procent mer blod per minut. Även pulsen ökar normalt med cirka 10 procent. Det är därför inte konstigt att du kan få högt blodtryck när du är gravid. Högt blodtryck kan även vara en del i det som kallas för havandeskapsförgiftning. Det är helt enkelt viktigt att du håller koll på ditt blodtryck under graviditeten.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.