Nya europeiska riktlinjer kring högt blodtryck | Omron, för ett friskare liv
string(3) "yes"

Nya europeiska riktlinjer kring högt blodtryck

I augusti 2018 publicerades nya riktlinjer kring hantering av arteriell hypertoni, högt blodtryck, av European Society of Cardiology (ESC) och European Society of Hypertension (ESH). ESC och ESH organiserar nationella forsknings- och intresseorganisationer och främjar samarbete kring hjärt-kärlsjukdomar. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, hypertoni.org, är till exempel medlem i ESH och är en del i det nätverk av forskare som tillsammans sammanställt denna rapport.

Vad är högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Det räknas till en av folksjukdomarna och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65–85 år högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.